banner_vvs_1_1
Loading...

Varmtvannsbereder (13)

51 Visninger   oktober 21, 2021

 • Hvor lenge varer en varmtvannsbereder?

  Det er korrosjons aggressiviteten som avgjør en bereders levetid. Gjennomsnittlig levetid for en varmtvannsbereder i Norge er ca. 25 år. Men allerede etter 15 år bør man sterkt vurdere å skifte den ut.
  Les mer

 • Hvor ofte må man skifte varmtvannsberder?

  Nøyaktig hvor lenge en varmtvannsbereder vil vare er vanskelig å gi et eksakt svar på, men eksperten sier at det er anbefalt å bytte når den har rundet 20 år.
  Les mer

 • Hvor mye koster det å bytte varmtvannsberder?

  En ny varmtvannsbereder på 200L koster som regel mellom 4-7000 kroner. Montering og installering med elektriker og rørlegger må skaffes utenom. Kontakt dine lokale rørleggerfirma.
  Les mer

 • Har man lov å bytte varmtvannsbereder selv?

  Du kan gjøre rørarbeid selv, men så fort du skal jobbe med rør der vann står under trykk må du kontakte en fagperson. Det anbefales ikke å gjøre dette selv. Hvis du jobber med rør som bryter leilighetsskillet mot naboen, er arbeidet søknadspliktig. ...
  Les mer

 • Er det krav til sluk i i rom med varmtvannsbereder?

  Når ny bereder skal installeres idag er det et krav om at den sikres mot lekkasje. Hvis berederen ikke står i rom med sluk er det vanlig at rørleggeren monterer en vannstoppeventil.
  Les mer

 • Hvor stor er en vanlig varmtvannsbereder?

  Dette varierer etter hvor mange personer det bor i husholdningen og alder. Ungdommer dusjer hyppigere f.eks. Om du har badekar i hus som brukes ofte anbefales det å kjøpe en større bereder. En tommelfingerregel kan være at en 120-liters varmtvannsberede...
  Les mer

 • Er ekspansjonskar på bereder nødvendig?

  For å unngå drypping er det lurt å installere et ekspansjonskar. Når vann varmes opp, ekspanderer det. Dersom vannet da ikke har noe sted å gjøre av seg, vil det piple ut av sikkerhetsventilen. For å unngå dette trenger du et ekspansjonskar på varmtvan...
  Les mer

 • Kan varmtvannsbereder bygges inn?

  Det er fortsatt lov å plassere varmtvannsbereder i skap, boder og kjøkken uten sluk hvis det allerede står en der fra før av ifølge byggforskriften (TEK 17). Dette er imidlertid skummelt hvis det oppstår en lekkasje og er frarådet.
  Les mer

 • Kan man slå av varmtvannsbereder?

  Varmtvannsberederen trekker mye strøm, men all energien kommer ikke deg til gode. Det kan du gjøre noe med. Helst bør du plassere berederen slik at varmen den avgir kommer huset til gode. Ikke slå av varmtvannsberederen i forbindelse med ferier eller i pe...
  Les mer

 • Hva er en dobbeltmantlet bereder?

  En slik bereder er som en vanlig varmtvannsbereder, bortsett fra at den er litt høyere og har to kammer, et for høytemperert forbruksvann, og et for lavtemperert vann til gulvvarmen.
  Les mer

 • Hva er normal temperatur på varmtvannsbereder?

  Vannet i varmtvannsberederen bør holde minst 70 °C. Etter varmtvannsberederen bør det blandes inn kaldt vann slik at vannet som sendes ut på varmtvannsledningene har en temperatur på litt over 60 °C.
  Les mer

 • Hvor mye varmtvann på en dusj?

  Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bruker hver nordmann i dag nesten 200 liter vann i døgnet. - Til en dusj går det vanligvis rundt 20 til 50 liter vann. Til et bad rundt 160 til 200 liter.
  Les mer

 • Hvordan fungerer en akkumulatortank?

  En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt.
  Les mer