Er ekspansjonskar på bereder nødvendig?

350 Visninger  oktober 21, 2021
For å unngå drypping er det lurt å installere et ekspansjonskar. Når vann varmes opp, ekspanderer det. Dersom vannet da ikke har noe sted å gjøre av seg, vil det piple ut av sikkerhetsventilen. For å unngå dette trenger du et ekspansjonskar på varmtvannstanken. Det tar unna for vannet når det ekspanderer. Vi selger også beredere med innebygd ekspansjonskar.

Did you find it helpful?