Support & Retur

Hvordan handle | Betaling og Finansiering | Frakt og Levering | Support & Retur | Hva tilbyr vi? | Om VVSKomplett

Reklamasjon

Hvis det oppdages en funksjonsfeil ved varen (ikke transport eller annen skade) må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår [email protected] Bekreftelse på reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som du har registrert i vår kundedatabase. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra din side ifm. retursending av varen. Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

o Holde kjøpesummen tilbake
o Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering.
o Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde).
o Kreve erstatning.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med VVS Komplett AS betaler ikke VVS Komplett AS disse utgiftene.