banner_vvs_1_1
Loading...

Varmtvannstank (1)

  oktober 25, 2021

  • Hvordan fungerer en akkumulatortank?

    En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt.
    Les mer