Om VVSKomplett

Hvordan handle | Betaling og Finansiering | Frakt og Levering | Support & Retur | Hva tilbyr vi?| | Om VVSKomplett

Montering av produkter

Vi anbefaler alle våre kunder å benytte kvalifiserte og godkjente rørleggere til montering av produkter bestilt fra VVS Komplett. Dette sikrer kvaliteten på ditt produkt og det vil samtidig opprettholde dine rettigheter ved en evt. reklamasjon. Dokumentasjon på kvalifisert montering kan på forlangende kreves fra VVS Komplett i en mulig fremtidig tvistesak. Ved montering selv eller av ukvalifisert personell vil våre regler om garanti, reklamasjon eller angrerett bortfalle. Unntak her er fabrikasjonsfeil, konstruksjonsfeil eller transportskader.

I plan og bygningsloven av 1.7.2010 blir det gitt generell informasjon om hvilke tiltak som det kreves søknad for.

Søke eller ikke søke?

Dette må du søke om:
 • Vesentlig endring eller fornying av fuktsperre.
 • Installering, endring og reparasjon av skjulte rør.
 • Ettermontering og utskifting av sluk i bygningsdel som er skille mot annen bruksenhet eller branncelle.
 • Hulltaking og gjennomføring av vann- og avløpsledninger i våtrommets våtsoner.


Dette kan du gjøre uten å søke:

 • Installere toalett med og uten innebygget sisterne, dersom det kobles til eksisterende rørledninger og ikke berører våt sone.
 • Installere, endre eller reparere sanitærinstallasjoner som ikke berører membran i våtsoner.
 • Montere vannstoppventil eller vannmåler.
 • Installere ny eller skifte varmtvannsbereder.
 • Skifte / trekke om innerrør i rør-i-rør-systemer som kan gjøres uten å komme i konflikt med våt sone.
 • Installere oppvaskmaskin, is/vannmaskin, kaffemaskin og lignende.
 • Skifte armatur, også som berører våt sone når man bruker eksisterende rørledninger og tilkobling.