Hvordan handle

Hvordan handle | Betaling og Finansiering | Frakt og Levering | Support & Retur | Hva tilbyr vi? | Om VVSKomplett


 

Salgs og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.vvskomplett.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.vvvkomplett.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. For å kunne handle hos vvskomplett.no må du være fylt 18 år. Du kan alternativt få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til Norden. Ved forsendelse til Svalbard, Sverige, Danmark el. Finland vil du måtte bære fraktkostnadene. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Definisjon av parter

Selger er: VVS KOMPLETT AS, Salhusveien 55, 5131 NYBORG, [email protected], telefon: 55 39 96 00 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

2. Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse

  3. Bestillings- og avtaleprosess

   

  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

  4. Opplysninger gitt i nettbutikken

  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt fra oss eller våre leverandører. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

  5. Priser

  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Skulle det være unntak for ovennevnte vil dette komme klart frem i info ved produkt. Spesielle unntak er slamavskillere og samletanker hvor frakt oppgis ved forespørsel. På alle ordrer belastes et ekspedisjonsgebyr på Kr. 149,00

  6. Betaling

  Kjøpesummen gjøres opp med kredittkort, eller ved kjøpsfinansiering. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet 3-7 dager etter forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Firmakunder vil få tilsendt faktura med bankgiro.

  7. Levering og forsinkelse

  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

  Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Opplysninger om normal leveringstid finnes i produktbeskrivelsen i nettbutikken. Leveringstiden er ment som veiledende. VVS Komplett AS står ikke økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser som skyldes forsinkelser eller tap utenfor vår kontroll(Force Majeure). Varene blir levert til den oppgitte adresse. Større varer som beredere, dusjkabinett, badekar og lignende blir levert ved inngang 1.etg. Du vil bli oppringt ved leveringstidspunkt. Dersom du ikke er tilstede for å motta varen ved leveringstidspunktet kan du bli belastet for mellomlagring el. releveringskostnader.

  8. Undersøkelse av produktene

  Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ikke signer før en førstekontroll på emballasje er foretatt. Påfør evt. mangler på fraktdokumentet og ta vare på kopi. Melding om skade må meldes VVS Komplett AS senest innen 7 virkedager etter varemottak.

  9. Reklamasjon

  Hvis det oppdages funksjonsfeil ved varen (ikke transport eller annen skade) må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår [email protected].

  Bekreftelse på reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som du har registrert i vår kundedatabase. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra din side ifm. retursending av varen. Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering.
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde).
 • Kreve erstatning.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med VVS Komplett AS betaler ikke VVS Komplett AS disse utgiftene.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

11. Angrerett

Angrerettloven av 20.06.2014 gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer levert av VVS Komplett AS el. direkte fra vår underleverandør.

 

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette via e-post [email protected] el. tlf. 55 39 96 00. (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i leveringsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder.

Angrerettet gjelder ikke:

 • - Varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner
 • - Varer som har fått et tydelig personlig preg
 • f.eks. spesialmål og massasjekar med tilleggsutstyr
 • - Hvis varen har vært montert.

 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto/frakt for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling vil finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. I tilfeller hvor det returneres varer etter angrefristens utløp vil VVS Komplett AS beregne et returgebyr på 30% av varens opprinnelige kjøpesum.
Angrerettskjema skrives ut ved å trykke linken nederst på ordre eller leveringsbekreftelsen.

12. Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at VVS Komplett AS håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Kortnummer oppbevares ikke av VVS Komplett AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

VVS Komplett AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

13. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. VVS Komplett AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

14. Priser og levering

 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

  15. Kundens plikter

 • Den som er registrert som kunde hos VVS Komplett, er ansvarlig for betaling av de ytelser VVS Komplett eller VVS Kompletts samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra VVS Kompletts side.

  16. Endring i vilkårene

 • VVS Komplett AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

  17. Force majeur

 • Er VVS Komplett forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er VVS Komplett fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  17a. Korona

 • På bakgrunn av den uforutsette hendelsen med Koronaviruset, ønsker vi å informere følgende: Selv om vi har en god leveringsevne per i dag vil vi orientere om at vi er i en Force Majeure situasjon. Noen få av våre leverandører har allerede meldt at de kan få problemer med å levere produkter og tjenester til avtalt tid. Det betyr at vi kan komme i situasjoner der vi ikke kan oppfylle våre inngåtte avtaler på leveringstid.

  18. Tvister

 • Tvister skal forsøkes løst i minnelighet mellom oss. Dersom dette ikke lykkes kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Blir det behov for å bringe tvisten inn for domstolene skal den avgjøres i ditt verneting.(I nærheten av der du bor).

  19. Forbehold

 • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

  20. Montering av produkter

  Vi anbefaler alle våre kunder å benytte kvalifiserte og godkjente rørleggere til montering av produkter bestilt fra VVS Komplett. Dette sikrer kvaliteten på ditt produkt og det vil samtidig opprettholde dine rettigheter ved en evt. reklamasjon. Dokumentasjon på kvalifisert montering kan på forlangende kreves fra VVS Komplett i en mulig fremtidig tvistesak. Ved montering selv eller av ukvalifisert personell vil våre regler om garanti, reklamasjon eller angrerett bortfalle. Unntak her er fabrikasjonsfeil, konstruksjonsfeil eller transportskader.